Współpraca

Informacje na temat potencjalnej współpracy:

  • Hosting
  • Utrzymywanie domen
  • Doradztwo w sprawie technologii informatycznych
  • Opieka i administrowanie serwerami
  • Rozbudowa systemów bazodanowych
  • Aplikacje webowe oraz bazodanowe
  • Analiza bezpieczeństwa systemów informatycznych